L’emprenedoria, qui vol fer un projecte emprenedor? Aquesta qüestió està molt de moda en els claustres dels diferents col·legis enfocats a la innovació educativa. Però que és l’emprendiment?

Per a entendre la importància d’este concepte, primer, hem de saber què significa. L’emprendiment fa referència a l’actitud i aptitud per a dur a terme un projecte a través d’idees i oportunitats i afrontant les adversitats. A banda també podem definir l’emprendiment en un gran nombre de capacitats com:

  1. Capacitat per a la configuració d’identitat personal.
  2. Capacitat per a reflexionar i assumir amb responsabilitat les conseqüències dels seus actes.
  3. Capacitat per a transformar idees en actes.
  4. Capacitat per a planificar i gestionar projectes vitals i professionals.
  5. Capacitat per a generar canvi en innovació en qualsevol entorn.

L’emprenedoria s’ha intentat integrar en l’educació d’Espanya mitjançant la competència d’aprendre a emprendre i com el seu origen es degut a l’àmbit empresarial els estudis l’han desglossada en quatre indicadors:

  1. Autonomia personal.
  2. Lideratge.
  3. Innovació.
  4. Habilitats empresarials.

Però com estimular l’esperit emprenedor en els xiquets i xiquetes?

Hem d’ensenyar valors des de la infància. Aquest  és un punt importantíssim per ajudar a que la creativitat i l’aprenentatge innovador facen que els alumnes puguen desenvolupar-se competencialment en tots els àmbits, tant personal com escolar..

Per últim, què és el que es treballa en els projectes emprenedors? Hi ha una llarga llista d’actituds positives que fan que els alumnes que treballen d’aquesta manera puguen ser més ambiciosos durant el seu aprenentatge.

Primerament podem dir que gràcies a l’emprendiment els alumnes promouen l’autonomia i iniciativa personal però també la capacitat per a resoldre conflictes i prendre decisions dins de la seua vida escolar com fora del aula. Un altre punt important que es treballa és el desenvolupament de la creativitat, la confiança, el pensament crític i l’esperit emprenedor. També podem dir que els alumnes milloren la seua motivació i ‘aprenentatge significatiu.

Una altra de les habilitats que es treballa és ensenyar i posar en pràctica diferents valors com l’ajuda, la solidaritat, l’empatia, la tolerància, la igualtat, justícia… que ajuda als alumnes a aprendre les necessitats d’un món real i la capacitat de participar en la vida social i ajudar-nos així a formar bons ciutadans, capaços de millorar la societat, de produir canvis i de trobar sentit a l’hora d’aplicar coneixements,

Aquest últim paràgraf ens ha servit per escriure una coctelera de coneixements, habilitats, actituds, aptituds i valors que gràcies a l’emprendiment els alumnes interioritzaran i els ajudarà a construir una societat més crítica, responsable i disposada a comprometre’s perquè siga més justa i solidaria., es a dir, hem d’intentar que els nostres alumnes siguen capaços de construir un mon millor gràcies al procés d’ensenyança-aprenentatge que els transmetem al llarg de la seua educació.

Per acabar sols dir que al nostre col·legi cada any fem el nostre particular projecte emprenedor anomenat “Mercat Solidari” i que us esperem a tots en la setena edició al mes de febrer.

Bitnami